BEL VOOR ADVIES: +31 (0)35 78 58 268

cybersecurity

een Visie van BDO

Hoe weerbaar is uw organisatie bij een cyberaanval?
Bent u in staat een aanval snel te herkennen en de impact beperkt te houden?

Ook in het kader van privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is cyber security belangrijk. De maatschappij, maar ook uw klanten, leveranciers en eigen personeel vertrouwen erop dat u (hun) persoonsgegevens zorgvuldig beheert. Adequate beveiliging van gegevens, zowel fysiek als digitaal, is een belangrijk onderdeel van uw beveiligingsplicht. Goede cyber security kan u hierbij helpen en draagt bij aan uw compliance met de AVG.

Inzicht dankzij BDO Technology

BDO helpt u inzicht te verkrijgen in de mate waarin uw organisatie weerbaar is bij cyberincidenten, bijvoorbeeld door het uitvoeren van een analyse naar de huidige kwetsbaarheden en risico’s of door het uitvoeren van een hackingtest. We laten u zien welke cyberdreigingen voor u relevant zijn. We stellen samen met u het risicoprofiel van uw organisatie op, zodat u weet waar u op dit moment het meest kwetsbaar bent. We vertellen u welke maatregelen nodig zijn om de specifieke risico’s voor uw organisatie het hoofd te bieden. Daarbij kiezen wij altijd voor de meest pragmatische oplossing die goed bij uw organisatie past. Indien gewenst, helpen we u ook bij het implementeren van deze maatregelen.

Digitale beveiliging

Van deze tijd

Cyber security is een belangrijk thema voor iedere organisatie, zowel voor middelgrote (familie)bedrijven en multinationals, als ook voor publieke organisaties, zoals zorginstellingen, woningcorporaties en gemeentes. Geen enkel cyberincident is volledig te voorkomen en iedere organisatie vormt een mogelijk doelwit. Snel opeenvolgende technologische ontwikkelingen, industriële systemen (Industrial Control Systems) die altijd verbonden zijn met het internet en introductie van het Internet of Things (IoT) maken organisaties kwetsbaar.

Naast de directe gevolgen van een cyberincident, zoals financiële schade en stilgevallen productie, heeft een cyberincident veelal ook indirecte gevolgen, waaronder mogelijk beschadigde reputatie en klantrelaties.

Securityontwikkelingen

Cyberdreigingen groeien voortdurend in omvang en complexiteit. Security- en penetratietesten door ervaren ethische hackers zijn de beste manier om goed en onafhankelijk zicht te krijgen op hoe het daadwerkelijk gesteld is met de security van de IT-infrastructuur en het applicatielandschap. Daarnaast is een security- of penetratietest vaak (impliciet of expliciet) een verplicht onderdeel van specifieke (inter)nationale wet- en regelgeving en normenkaders. Dit zijn bijvoorbeeld de BIG en BIR, DigiD, AVG, ISO27001, NIST of industriestandaarden zoals PCI DSS.

Phishing campagne
Security sensor
Penetratie testen
Privacy risk management
Product security
Scroll to top